Beleid

Het woonwagenbeleid in Vlaanderen

Woonwagenbewoners doelgroep van het Vlaamse minderhedenbeleid

Woonwagenbewoners zijn één van de doelgroepen van het Vlaamse minderhedenbeleid.

In het strategisch plan voor het Vlaamse minderhedenbeleid van 1996 (geactualiseerd in 2003) formuleert de Vlaamse regering de concrete doelstelling: genoeg duurzame woonwagenterreinen realiseren in Vlaanderen.

Vlaamse richtlijnen

In 1998 richt de Vlaamse regering de Vlaamse Woonwagencommissie op. Die adviseert de Vlaamse regering en de minister bevoegd voor het standplaatsenbeleid.
Op advies van de Woonwagencommissie werkt de Vlaamse overheid richtlijnen uit voor de locatie, de inrichting, de kostprijs en het beheer van openbare woonwagenterreinen.  Ze legt richtcijfers vast voor residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen in Vlaanderen.

Tot 2020 werd het Vlaams woonwagenbeleid gecoördineerd door de Vlaamse overheid. Het Agentschap Binnenlands Bestuur bracht alle betrokken beleidsdomeinen samen om een gedragen woonwagenbeleid uit te werken.

Door een wijziging van het integratiedecreet in 2021 werd de doelgroep van ‘woonwagenbewoners’ geschrapt als specifieke doelgroep. Hierdoor verdween de bijzondere beleidsaandacht voor deze groep, alsook een groot deel van de professionele ondersteuning die geboden werd vanuit de sector. De subsidie voor de aankoop en aanleg van woonwagenterreinen vervalt niet, en blijft in beheer van het Vlaams departement wonen.

Wonen erkend als woonvorm

In 2001 erkent de Vlaamse regering in de Vlaamse Wooncode de woonwagen als woonvorm. De Wooncode stelt duidelijk dat het Vlaamse woonbeleid initiatieven moet nemen om ‘de woonsituatie te verbeteren van bewoners die gehuisvest zijn in een woonwagen.’

Vlaanderen stimuleert

Terreinen inrichten is niet de taak van de Vlaamse overheid, maar vooral van de gemeenten. De Vlaamse overheid stimuleert en ondersteunt hen hierbij.  Onder andere met subsidies voor de inrichting van een woonwagenterrein.

Provinciaal standplaatsenbeleid

De provincies hebben een coördinerende rol en nemen bovenlokale initiatieven.
Sommige provincies hebben een provinciaal actieplan.

In de provinciale ruimtelijke structuurplannen staan richtlijnen en richtcijfers voor residentiele woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen.

Er zijn ook provincies die een toelage voorzien voor gemeenten die een woonwagenterrein inrichten.

Gemeentelijke standplaatsenbeleid

Een dertigtal gemeenten heeft een residentieel woonwagenterrein. In vijf gemeenten is er een doortrekkersterrein.

Een gemeentelijke woonwagencommissie adviseert het schepencollege over het beheer van het woonwagenterrein in de gemeente.

Het toezicht op het terrein zelf gebeurt door een toezichter, stadswacht of een ander personeelslid van de gemeente.

https://www.mo.be/interview/woonwagenbewoners-geschrapt-uit-Vlaams-integratiebeleid

https://sociaal.net/opinie/woonwagenbewoners-opnieuw-aan-de-zijlijn/

Links naar interessante materialen rond het woonwagenbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners
Lees in dit pdf-bestand meer over het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners (2015).
Download
Wonen op wielen
Dit pdf-bestand is een handleiding voor het aanleggen en beheren van woonwagenterreinen.
Download
Een pleisterplaats voor woonwagens in je gemeente
Deze infofiche geeft een antwoord op verschillende veelgestelde vragen in verband met een pleisterplaats voor woonwagens.
Download
Handleiding subsidieregelement voor de verwerving, inrichting, renovatie en uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners
Dit pdf-bestand is een handleiding subsidiereglement voor de verwerving, inrichting, renovatie en uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners.
Download
Roma and travellers in six countries
Lees in dit pdf-bestand meer over een survey die beleidsmakers, specifiek uit België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, kunnen gebruiken om antwoorden te formuleren en te monitoren op EU- en nationaal niveau om Roma te integreren. Dit artikel is in het Engels.
Download
Een woonwagenterrein aanleggen
In deze presentatie (pdf-bestand) vind je een beknopte handleiding over hoe je een woonwagenterrein kan aanleggen.
Download
Organisatie van het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners
Deze brochure (pdf-bestand) is een praktische gids voor lokale overheden om het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners te organiseren.
Download
Europese Raad veroordeeld België in 2012
Lees in dit pdf-bestand het rapport van de Europese Raad inzake woonwagenbewoners (2012).
Download