Woonwagen bewoners

Doel & visie van deze website

Het bieden van hulp en ondersteuning aan woonwagenbewoners is iets zeer specifiek. Veel professionelen die werken met deze groepen ervaren veel gelijkenissen in het werk met andere kwetsbare delgroepen. Maar ze zijn het er allemaal over eens dat de uitdagingen om woonwagenbewoners beter toe te leiden naar de maatschappij, een andere aanpak vraagt. Het wonen op wielen is een woonvorm en een cultuur die niet altijd passen in het maatschappelijk aanvaardbaar kader. De problemen die hiermee gepaard gaan, ook niet.

Om een beter zicht te krijgen op de veelheid van elementen die een invloed hebben op de maatschappelijke positie, en daarmee ook op de hulpverlening en ondersteuning van woonwagenbewoners, werd deze website gecreëerd.

Ten eerste bieden we de geïnteresseerde burger via een breder waaier aan achtergrondinformatie een kijkje achter deze bijzondere leefwereld. Ten tweede bieden we professionelen een platform om hun kennis en ervaringen met andere ‘woonwagenwerkers’ te delen zodat er geleerd kan worden van elkaar.

Wanneer we een degelijk hulpverlenings- en ondersteuningsaanbod voor woonwagenbewoners wensen uit te bouwen, dan staat of valt alles met een onderbouwd beleid. Het woonwagenbeleid in Vlaanderen gebruiken we dan ook als middelpunt van deze site. Een belangrijk aandachtspunt is dat er sinds 2021 geen specifiek Vlaams beleidskader meer is om woonwagenbewoners beter te betrekken in onze samenleving. Dit heeft tot gevolg dat de expertise, hulpverlening en ondersteuning sinds 2021 zeer versnipperd, divers en niet gecoördineerd verloopt. Hopelijk biedt deze website een beetje een antwoord op deze lacune in het Vlaams woonwagenbeleid.

Deze website is mogelijk gemaakt door de steun van het Vlaams departement Welzijn, die het project van het Minderhedenforum (nu Levl) ‘Ondersteuning aan hulpverleners die werken met (rondtrekkende) Roms’ subsidieerde.

Dit project liep van april 2021 tot eind maart 2022 en bundelde de expertise rond hulpverlening aan rondtrekkende woonwagenbewoners zodat deze hulpverlening voor deze specifieke doelgroep verbeterde.

structuur

Openbaar

Dit deel van de website geeft achtergrondinformatie over de leefwereld van woonwagenbewoners en het beleid. Daarnaast geeft het ook ondersteuning aan hulpverleners.

Community

De community is enkel toegankelijk voor geregistreerde leden. Zij kunnen daar terecht met hun vragen rond hulpverlening gericht aan woonwagenbewoners.

Toegang tot de community

Ben je geïnteresseerd om toegang te krijgen tot de community? Registreer je via het inschrijvingsformulier en krijg jouw inloggegevens via mail.

Boekentip

Een leven lang opgejaagd

De plek van woonwagenbewoners in Vlaanderen

Kim Janssens

Weg met vooroordelen rond woonwagenbewoners

Wie zijn de woonwagenbewoners in Vlaanderen en Brussel?
Wat is het verschil tussen Manoesj, Voyageur en Rom?
Hoe kan een duurzaam beleid onze samenleving ten goede komen?

Doorheen de voorbije eeuwenzijn woonwagenbewoners constant opgejaagd, en behandeld vanuit wantrouwen en onbegrip. Omdat ze geen veilige haltes vinden, blijven ze bovendien ook vandaag nog gedwongen om rond te trekken. Maar steeds minder (of zelfs niet) investerenin een relatie met kleinere gemeenschappen maakt het nog moeilijker voor hen om uit hun precaire positie te geraken. Met meer confrontaties en conflicten tot gevolg.

Op basis van een unieke praktijkexpertise en getuigenissen van woonwagenbewoners zelf, maakt dit boek komaf met de stereotypen rond een diverse bevolkingsgroep. Een leven lang opgejaagd gaat in tekst en beeld in op de diversiteit onder groepen van woonwagenbewoners, maar ook op hun unieke geschiedenis, en op hoe de vaak precaire situaties waarin woonwagenbewoners moeten leven, aangepakt kunnen worden.

Dit boek onderzoekt de mechanismen van uitsluiting en stelt een concrete visie voor op basis van wederzijds respect en voortdurende dialoog. Een leven lang opgejaagd legt de meerwaarde bloot die een beter begrip van een verborgen leefcultuur voor de hele samenleving kan opleveren.