Hulpverlening

Interessante informatie

Links naar interessante materialen

Praktische handvaten voor leerkrachten om de scholarisatie van Roma-leerlingen te verbeteren
In dit pdf-bestand lees je meer over hoe de school en haar personeel concreet kunnen bijdragen aan een positieve ervaring voor de leerlingen en de ouders.
Download
Duurzame hulpverlening aan Roms in Leuven
Lees in dit pdf-bestand meer over een praktijkgericht onderzoek naar de duurzame hulpverlening aan Roms in Leuven, uitgevoerd door enkele studenten aan de faculteit sociale wetenschappen van de KU Leuven.
Download
Fundamenten voor een evenwichtige preventiepiramide i.v.m. schoolverzuim
Deze bachelorproef van Tim Huyghe is een reflectieve leidraad en een kritisch hulpstuk voor de hulpverleners die werken met de kinderen en jongeren van het residentiële woonwagenterrein 'Dijledreef'.
Download
Eigentijds omgaan met woonwagenbewoners
Lees in dit handboek (pdf-bestand) meer over de handvaten die je kan toepassen om eigentijds om te gaan met woonwagenbewoners.
Download
Veldwerkrapport survey
Dit pdf-bestand is een veldwerkrapport over een kwantitatieve bevraging over de maatschappelijke en economische positie van woonwagenbewoners.
Download
Gypsy, Roma and Traveller access to and engagement with health services: a systematic review
Dit pdf-bestand is een systematisch overzicht van de toegang tot en betrokkenheid met gezondheidsdiensten van zigeuners, Roma en reizigers. Dit artikel is in het Engels.
Download