Woonwagenbewoners
Wie zijn woonwagenbewoners?

Wie zijn geen woonwagen- bewoners?

Roma

Onze Roms en Manoesjen hebben dezelfde etnische achtergrond en herkomst als de Roma. Maar de woonwagenbewoners verblijven al veel langer in ons land, wat de ontwikkeling van hun taal en cultuur heeft beïnvloed. Velen hebben de Belgische nationaliteit. Roma zijn gemeenschappen die vrij recent, sinds 19990, vanuit Oost-Europa naar ons land zijn gekomen. Deze groep verschilt van de Belgische nomadische gemeenschappen (Roms, Manoesjen en Voyageurs), onder meer omdat ze een mobiele woonst niet boven een vaste woning verkiezen. (J. 35-38)

Meer informatie over Roma kan je vinden op de website: roma.foyer.be

Foorreizigers

Foorreizigers zijn Vlamingen die een specifiek beroep uitoefenen en door hun reizend bestaan veel met de Voyageurs gemeen hebben. Het leven in een woonwagen en het steeds rondtrekken om geld te verdienen maken van al deze nomadische culturen deel uit. Maar de foorkramers nemen een heel andere maatschappelijke en vaak ook economische positie in ten aanzien van de samenleving. Ze brengen ontspanning en vertier bij de bevolking. Ze worden beter ontvangen door het publiek en de lokale overheden. Het contact met de buitenwereld is groter. In 2014 hebben de verenigingen van de foorkramers hun cultuur laten erkennen als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Foorkramers benadrukken hiermee dat hun cultuur verschilt van die van de ‘gewone’ woonwagenbewoners. (J. 59)

Personen zonder woonwagentraditie

Daarnaast zijn er ook mensen die in een mobilehome of caravan wonen, maar in tegenstelling tot Roms, Voyageurs en Manoejen niet zijn opgegroeid met de woonwagencultuur. Zij worden strikt genomen geen woonwagenbewoners genoemd, omdat het wonen in een woonwagen geen deel uitmaakt van hun cultuur. Vaak kiezen deze mensen voor een mobiele woonvorm omwille van financiële overwegingen: de klassieke woonmarkt is voor hen onbetaalbaar geworden. Deze mensen komen in financiële problemen na een periode van ziekte of een echtscheiding, of na een periode van dakloosheid, en beslissen daarop om te gaan wonen in een betaalbare caravan, of bv. op een camping of in een weekendverblijf. Het merendeel van deze mensen zijn alleenstaande mannen. Ook al noemen we deze personen in strikte zin geen woonwagenbewoners, toch kunnen ze met gelijkaardige problemen geconfronteerd worden en hebben ze recht op een referentieadres om zich administratief in orde te maken.