Hulpverlening

12 tips uit brochure

Twaalf tips voor hulpverleners in het werken met rondtrekkende woonwagenbewoners

(uit de brochure ‘Handvaten voor hulpverlening aan rondtrekkende woonwagenbewoners’ 2021 – Minderhedenforum)

De rondtrekkende woonwagenbewoners zijn een doelgroep met vele uitdagingen. Hun welzijns- en ondersteuningsnoden zijn vaak complex, hun situatie precair, ze staan wantrouwig tegenover hulpverleners en de maatschappij, ze hebben geen inkomen, geen vaste woonplaats,… Daarbovenop komen allerhande administratieve regels die het hen moeilijk maken om hun rechten uit te putten. Het ontbreekt hen vaak aan de vaardigheden om de juiste hulpverlening te vinden. Nochtans is de nood aan hulpverlening er wel.  

Verlies de diversiteit tussen de rondtrekkende woonwagenbewoners onderling niet uit het oog. Tussen gezinnen en families onderling zijn grote verschillen in armoedesituatie, zelfredzaamheid en de mate waarin mensen initiatief nemen om hun leven in handen te nemen. Daarom is een aanpak op maat van de personen of de gezinnen een noodzaak.

Hieronder krijg je twaalf tips voor het werken met rondtrekkende woonwagenbewoners. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden vergroten we je inzicht en helpen we je op weg. Je leest hoe je als hulpverlener een verschil kan maken voor deze kwetsbare groepen en welke hulpverleningsmethodieken hun nut al bewezen hebben.