Hulp verlening

Hulpverlening en ondersteuning aan woonwagenbewoners

Via opbouwwerkers, sociaal werkers en specifieke woonwagenwerkers moeten bruggen worden geslagen om de deelname van woonwagenbewoners aan het onderwijs, de arbeidsmarkt, de welzijns- en gezondheidszorg en andere levensdomeinen te versterken. Brugfiguren of bemiddelaars zijn noodzakelijk.

Outreachend werken

De brug kan je slaan door outreachend te werken. Dat betekent dat je als hulpverlener naar de mensen toe gaat. Door verschillende drempels hebben woonwagenbewoners het vaak moeilijk om zelf de stap te zetten naar ondersteuning. Ze zijn onder meer bang dat hun problemen groter worden wanneer ze hulp gaan vragen.

Als bemiddelaar kan je de angst bij woonwagenbewoners (maar ook bij andere maatschappelijke actoren) wegnemen door de verwachtingen en mogelijke resultaten van een bemiddeling helder toe te lichten. Het vertrouwen winnen door aanwezig te zijn en bereikbaar te zijn, dat zijn belangrijke elementen in het werken met woonwagenbewoners.

Een interessante theorie die zeker kan helpen bij de professionele ondersteuning van woonwagenbewoners is de presentietheorie van de Nederlander Andries Baart. Meer info hierover: https://www.andriesbaart.nl/presentie/

Zoek medestanders

Vaak staan hulpverleners die met woonwagenbewoners werken er alleen voor. Ze moeten alleen op zoek naar oplossingen. Er zijn weinig of geen andere professionelen met ervaring in dit thema. En toch is er vaak een gedeelde verantwoordelijkheid en zijn er meerdere diensten, instellingen of organisaties die een opdracht kunnen hebben tegenover woonwagenbewoners. Daarom is lokale medestand heel belangrijk als je een dossier van een woonwagenbewoner op je bureau krijgt. Creëer een netwerk van partners die vanuit hun expertise kunnen bijdragen aan de oplossing. Samen ga je op zoek naar de juiste ondersteuning.