Hulpverlening

Ondersteuning nodig?

Referentieadressen

Foyer vzw

De dienst Roma en Woonwagenbewoners van Foyer vzw is sinds 2003 actief als steunpunt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelstelling: Het bevorderen van emancipatie en zelfredzaamheid van Roma en woonwagenbewoners door begeleiding en oriëntatie naar een realistisch toekomstperspectief. De nadruk ligt hierbij op integratie via onderwijs, opleiding en tewerkstelling.

Als tweedelijns-steunpunt verleent Foyer vzw informatie en advies over de doelgroep en biedt vormingen op maat aan.

Voor een 200-tal woonwagenbewoners fungeert de Roma-dienst als referentieadres.

Contact: Woonwagenbewoners kunnen op de permanentie terecht van maandag tot donderdag 14-17u in de Mommaertsstraat 22 in Molenbeek, of per telefoon. Interventies kunnen aangevraagd worden via koen.geurts@foyer.be of 02/411.87.32.

Caritas Vlaanderen / CAW Antwerpen

Caritas Vlaanderen beheert vanaf 2021 een referentieadres in Antwerpen, voornamelijk gericht op Roms.

Contact: https://caritasvlaanderen.be/nl/services/woonwagenbewoners

Mensen van de weg vzw

De vzw Mensen van de weg biedt in Zwankendamme, nabij Brugge, een referentieadres aan voor rondtrekkende Voyageurs. 

Contact: http://www.mensenvandeweg.be/ of mensenvandeweg@hotmail.com

Doortrekkersterreinen

Doortrekkersterrein Gent

Doortrekkersterrein Asse

 • Beheerd door de provincie Vlaams-Brabant
 • Adres: PIVO-site (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding), Poverstraat 75 – 1731 Asse
 • Contact: toezichthouder terrein dubois@vlaamsbrabant.be of 02 454 82 52

Doortrekkersterrein Kortrijk

Doortrekkersterrein Lille

Be-REYN netwerk

 • Platform voor inclusie van Romafamilies en woonwagenbewoners
 • Focus: verbeteren van toegang tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor jonge kinderen (consultatiebureaus, inloopteams, kinderopvang, kleuterscholen, Huizen van het Kind).
 • Hoe? Door medewerkers te inspireren om de drempels te verlagen en goede praktijken te delen.
 • Be-REYN werkt aan de sociale ondersteuning voor gezinnen op doortrekkersterreinen: het organiseert coaching trajecten voor medewerkers die op lokaal niveau een samenwerking willen opzetten met andere organisaties om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de gezinnen op de terreinen.
 • Contact:

Agentschap integratie en inburgering

 • Als gemeente, provincie en Vlaamse overheid kan je bij het Agentschap Integratie en Inburgering terecht voor:
  • Advies op maat. Bijvoorbeeld over de concrete aanpak bij de aanleg of het beheer van een woonwagenterrein.
  • Informatie over woonwagenbewoners, of hoe andere gemeentes en provincies te werk gaan.
  • Instrumenten en werkmodellen die je helpen om woonwagenterreinen en pleisterplaatsen in te richten en te beheren.
  • Contact en uitwisseling met andere gemeentes of beheerders van woonwagenterreinen.
 • Als lokaal bestuur kan je met je vragen terecht op de Helpdesk Woonwagenbewoners. https://www.agii.be/node/2378

Ondersteuning in Wallonië

Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms

Contact:
Adres: Rue Borgnet, 12, 5000 Namur
Website : www.mediation4roma.be
Tel   : +32 (81) 24 18 14
GSM :  +32 (473) 91 95 63

Courriel : info@cmgv.be
Website : www.cmgv.be

Juridische ondersteuning

Unia - Anti-racisme en discriminatie

Meldingen van racisme en discriminatie je doen kan via https://www.unia.be/nl/contact-opnemen-met-unia

Juridische ondersteuning door mensenrechten specialisten via Progress Lawyers Network