Beleid

Beleidssuggesties

Woonwagenbewoner zoekt standplaats
Lees in dit pdf-bestand meer over een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de overheid voor woonwagenbewoners.
Download
A good practice guide for involving travellers in accommodation
In dit pdf-bestand vind je richtlijnen voor huisvestigingsdiensten inzake effectieve betrokkenheid bij en overleg met Ierse reizigers en zigeuners. Dit bestand is in het Engels.
Download
Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid
Lees in dit pdf-bestand meer over een beleidskader voor een gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.
Download
Eigentijds omgaan met woonwagenbewoners
Lees in dit handboek (pdf-bestand) meer over de handvaten die je kan toepassen om eigentijds om te gaan met woonwagenbewoners.
Download
Roma and travellers in six countries
Lees in dit pdf-bestand meer over een survey die beleidsmakers, specifiek uit zes Europese landen, kunnen gebruiken om antwoorden te formuleren en te monitoren op EU- en nationaal niveau om Roma te integreren. Dit artikel is in het Engels.
Download
Gids van goede praktijken om travellers te betrekken bij huisvesting
Dit pdf-bestand is een gids van goede praktijken om travellers (oftewel reizigers) te betrekken bij huisvesting.
Download